Voor­pa­gi­na

Cat Goodies

Leu­ke, grap­pi­ge, mooie, met zorg gemaak­te of uit­ge­zoch­te (kado)artikelen en sie­ra­den.

Dier­voe­ding

Kivo Pet­food is bekend van­we­ge zijn uit­zon­der­lij­ke kwa­li­teit Kom­pleet Vers­Voer (KVV) en droog­voer voor hon­den en kat­ten. Naast de uit­ste­ken­de kwa­li­teit van het voer is voor­al ook de prijs onder­schei­dend laag te noe­men door­dat Kivo het hele pro­duc­tie­pro­ces in eigen han­den heeft en de kos­ten laag weet te hou­den. Het is dan ook niet vreemd dat de Kivo pro­duc­ten al ruim 30 jaar bekend zijn door heel Neder­land en daar bui­ten.
Vóór don­der­dag 12:00 besteld, zater­dag tus­sen 10:00 en 18:00 opha­len bij Kat­ten­ca­fé Poes­Pas, Noord­vliet 11 in Leeu­war­den.